Hizmetlerimiz

Proje Kontrol

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Açıklama

Yapı denetim kuruluşları , denetçi mimar ve mühendisler , proje müellifleri , laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve işgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren , yapının taşıyıcı sisteminden dolayı onbeş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.